Sökning efter affärsmöjligheter

Gå inte miste om potentiella affärsmöjligheter

Att söka efter och hitta offentliga upphandlingar som matchar företagets verksamhetsinriktning, kapacitet och målsättningar kan vara både komplext och tidskrävande. Att därefter kunna avgöra om den aktuella affärsmöjligheten kan vara en god affär eller inte är än mer komplext. Inom ramen för vår tjänst Sökning affärsmöjligheter söker vi aktivt efter aktuella offentliga upphandlingar som matchar företagets resurser och kompetens, oavsett om det rör sig om mer omfattande och långvariga eller mer begränsade och kortfristiga avtalsmöjligheter.

Våra anbudskonsulter hämtar in den information om företagets verksamhet som krävs inför sökning samt har företagets framtida målsättningar i åtanke vid genomförandet av sina eftersökningar. Målsättningen för våra anbudskonsulter är att hitta affärsmöjligheter som matchar företagets kriterier och därefter sortera fram de möjligheter där leverantören bedöms vara intresserad av att lämna anbud.


Har företaget koll på aktuella affärsmöjligheter i er bransch?


Efter en avslutad granskning av pågående/ kommande offentliga upphandlingar presenteras dessa för leverantören i skriftlig form så att denne kan avgöra om företaget önskar försöka ta del av affärsmöjligheterna eller avstå från att lämna anbud. Våra anbudskonsulter belyser de aspekter som är centrala kring den aktuella affärsmöjligheten för att underlätta leverantörens beslut samt svarar i övrigt på frågor för att underlätta leverantörens ställningstagande.

Om svaret är positivt från leverantören kan Anbudsspecialistens konsulter  bistå med stöd, hjälp och rådgivning avseende efterföljande anbudsskrivning eller anbudsgranskning beroende på leverantörens behov och önskemål.

don_arrow

Vill du veta mer om sökning efter affärsmöjligheter?

Skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.