Rådgivning

Rådgivning inom upphandlingsjuridik och avtalsrätt är ett sätt att lösa de komplexa frågeställningar som kan uppkomma i affärsförhållandet. Vi stödjer leverantörer till både privat och offentlig sektor och finns här som ett juridiskt bollplank och rådgivare vare sig dina frågor uppkommit inom ramen för en anbudsprocess i offentlig upphandling eller b2b. Vårt arbetssätt kring rådgivning präglas av ett proaktiv förhållningssätt för att på så sätt skapa gynnsamma förutsättningar och transparens i affärssituationen.

Behov av juridisk rådgivning i offentlig upphandling eller annan anbudsprocess?

Kontakta oss >

Juridisk rådgivning i offentlig upphandling behöver inte vara varken kostsamt eller otillgängligt. Vi kan upphandlingsjuridiken, alltifrån frågor som uppstår vid annonsering av offentlig upphandling och anbudsskrivning till frågor kring tilldelning av upphandlingskontrakt och uppfyllande av kontraktsåtaganden. 

Juridisk rådgivning i en b2b- anbudsprocess berör ofta frågor kring anbud-accept modellen och frågor kring när bundenhet uppkommit mellan parterna. Vi klargör anbudsprocessens olika steg så att du som leverantör kan känna dig trygg redan i anbudsfasen vilket skapar en god grund för den kommande affären.

Vi ger rådgivning kring avtalsjuridiska frågor för att du som leverantör skall kunna ta tillvara på dina avtalsreglerade rättigheter och skyldigheter.

Rådgivning – en översikt:

  • Rådgivning inom upphandlingsjuridik
  • Rådgivning i anbudsprocess b2b
  • Rådgivning inom avtalsjuridik

Kontakta oss för rådgivning