Processoptimering

Effektiv anbudsprocess och avtalsprocess skapar konkurrensfördelar

De flesta processer avseende anbudsskrivning och avtalsförvaltning kan effektiviseras och förbättras. Ofta leder en optimering av en anbudsprocess till effektivitetshöjning, kostnads- och tidsbesparingar samt andra vinster som i slutändan leder till en högre konverteringsfrekvens för anbud och en avtalsförvaltning som ger avtalstrohet.

Det uppnådda resultatet efter utförande av en viss processoptimering relateras till utgångspunkterna i den anbudsprocess alternativt avtalsprocess som är föremål för översyn. Nuläget i den process som är föremål för översyn kartläggs noga inför det kommande arbetet för att resultatet av processoptimeringen tydligt skall kunna mätas.


Optimering av processer är ett långsiktigt och metodiskt arbete som kontinuerligt bör utvärderas för bästa resultat.


Tjänsten Processoptimering innebär att vi granskar kundens anbudsprocess/ avtalsprocess. Om kunden önskar kan vi granska de särskilda delar som kunden redan på förhand identifierat som problematiska. Våra anbudskonsulter identifierar och dokumenterar de aspekter som kan optimeras och tillhandahåller information om hur processoptimeringen kan ske samt överlämnar förslag till kunden för ställningstagande kring det fortsatta arbetet.

Processoptimering – en översikt:

  • Granskning av nuvarande anbudsprocess/ avtalsprocess
  • Identifikation av förbättringsområden
  • Dokumentation av genomförd granskning innehållande förbättringsförslag
  • Genomförande av processoptimering
  • Utvärdering

don_arrow

Vill du veta mer om processoptimering?

Skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.