Bid Management / Bemanning

Kompletta lösningar för anbudsarbetet

Bid Management och Bemanning är två tjänster som är anpassade till anbudsgivande leverantörer som av olika anledningar väljer att outsourca sin anbudsverksamhet helt eller bedriva denna på det egna verksamhetsstället med hjälp av extern personal. Tjänsterna Bid Management och Bemanning lämpar sig väl för anbudsgivare som är i behov av ett mer komplett stöd i det dagliga anbudsarbetet.

Inom ramen för vår tjänst Bid Management utför vi våra tjänster på distans medans våra lösningar inom tjänsten Bemanning tar sikte på de fall där våra anbudskonsulter är på plats vid kundens verksamhetsställe och stödjer och hjälper kunden med dennes egna anbudsarbete. Våra lösningar inom bemanning och bid management erbjuds både till de företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar (B2G) men också till anbudsgivare som framförallt lämnar anbud till andra företag (B2B).


Bid Management / Bemanning – Bid Management och bemanningslösningar för kostnadseffektiv utveckling av anbudsverksamheter, både i extern och intern regi.


Bid Management

Hantering av anbudsverksamhet via distans

Våra anbudskonsulter fungerar som kundens Bid Managers och bistår med allt ifrån hantering av enstaka anbudsprocesser till att löpande sköta kundens anbudsverksamhet i stort. Omfattningen av vår insats och detaljer kring det stöd och hjälp vi erbjuder avseende anbudshantering för kundens räkning anpassas till dennes specifika behov och önskemål.

Bemanning

Rätt resurser för anbudsarbete på plats

För de kunder som bedriver egen anbudsverksamhet eller som önskar utveckla sin anbudsverksamhet erbjuder vi olika lösningar inom bemanning. Vi rekryterar och bemannar anbudsverksamheter i samförstånd med våra kunder. För oss är det viktigt att bemanningen leder till att det anbudsgivande företaget får ”rätt person” utifrån företagets verksamhet och målsättningar. Anbudsspecialisten är ett annorlunda bemanningsföretag då vi inte bemannar resurser inom en mängd yrkesroller. Anbudsspecialisten inriktar sig endast på bemanning av Bid Managers, Public Bid Managers samt vid behov rent operativa resurser för anbudsskrivning eller andra uppgifter relaterat till anbudsarbete.

Bid Management / Bemanning – en översikt:

  • Hantering av anbudsarbete via distans
  • Bemanning av resurser för anbudsarbete hos kund
  • Uppföljning av anbudsarbete

don_arrow

Vill du veta mer om bid management och bemanning?

Skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.