Avtalsförvaltning

Avtalsförvaltning är en tjänst som innefattar en möjlighet för företagare att effektivisera sin avtalshantering, reducera risker och samtidigt minska sina administrativa kostnader. En smidig extern avtalsförvaltning sparar företagets tid och frigör företagets resurser som istället kan omfördelas och användas till företagets kärnverksamhet.

Missa inga avtalsreglerade skyldigheter eller rättigheter, låt oss ta hand om din avtalsförvaltning och spara tid.

Kontakta oss >

Tjänsten avtalsförvaltning innebär att vi bevakar kundens avtal och säkerställer att avtalsreglerade åtgärder vidtas i tid.  Vi skickar påminnelser via e-post till kunden alternativt så ombesörjer vi åtgärder själva (genom fullmakt) för kundens räkning och skickar därefter bekräftelser. Genom dialog med kunden skapar vi en trygg och säker avtalsförvaltning.

Inom ramen för avtalsförvaltningen hanterar vi exempelvis frågor om indexreglering av priser, påkallande av eventuella optioner, genomförande av avtalsförlängningar, omförhandlingar och uppsägningar m.m. Omfattningen av förvaltningen bestäms utifrån kundens verksamhetsspecifika behov och önskemål.

Avtalsförvaltning – en översikt:

  • Förvaltning och bevakning av avtal
  • Juridisk rådgivning kring avtalsfrågor (vid behov)

don_arrow

Kontakta oss om avtalsförvaltning