Anbudsskrivning

Anbudsskrivning ställer höga krav på förmågan att hantera och bedöma tillgänglig information, sortera och därefter se till att relevant information upptas i anbudet som matchar mottagarens behovsbild.

Öka konverteringsfrekvensen för dina anbud genom välformulerade och säljande texter.

Kontakta oss >

Anbudsskrivning är en tjänst som innefattar en möjlighet för anbudsgivare att helt eller delvis få stöd och hjälp att formulera och skriva anbud mot privat sektor eller i offentlig upphandling. Inom ramen för anbudsskrivningen säkerställs att anbudet är språkligt korrekt, innehåller det som anbudet bör innehålla samt att anbudet i övrigt motsvarar den aktuella kravställningen och behovsbilden hos anbudsmottagaren.

En förutsättning för att skriva ett bra anbud är en ingående analys och förståelse av anbudsförfrågan. Vid behov begär vi därför förtydliganden eller ställer frågor rörande kravställning och villkor i anbudsförfrågan för att nå en utökad förståelse. Vi producerar erforderligt textinnehåll till anbudet som motsvarar kravställningen i anbudsförfrågan. Avslutningsvis kvalitetsgranskar vi anbudet innan vi överlämnar det färdigskrivna anbudet till kunden.

Anbudsskrivning – en översikt:

  • Inläsning av anbudsförfrågan
  • Eventuella frågor vid behov
  • Inhämtande av verksamhetsspecifik information
  • Anbudsskrivning
  • Anbudsgranskning

Anbudsskrivning

Kontakta oss om anbudsskrivning