Tjänster

 

Prisvärda tjänster som förenklar anbudsarbetet.

Kontakta oss >

Anbudsgranskning

Höj anbudskvaliteten och minska risken för att anbudet blir förkastat….Läs mer: anbudsgranskning

Anbudsskrivning

Säljande och välskrivna texter som ökar anbudets konkurrenskraft ……. Läs mer: anbudsskrivning

Avtalsförvaltning

Effektivisering av avtalshantering och minskade administrativa kostnader…. Läs mer: avtalsförvaltning

Överprövning 

Tycker ni att ert anbud blivit felaktigt bedömt? Vi skriver ansökningar om överprövning samt efterföljande yttranden. Vi bistår även med rådgivning för den leverantör som själv önskar hantera överprövningsprocessen. Läs mer: överprövning av offentlig upphandling

Rådgivning

Behov av juridisk rådgivning kring upphandlingsreglerna eller avtal med offentlig sektor? Behov av rådgivning i anbudsprocess mot offentlig sektor eller b2b? Läs mer: rådgivning

 

Gå till toppen av sidan>