Ett annorlunda bemanningsföretag

Bemanning och rekrytering av bid managers

Anbudsspecialisten erbjuder bemanning och rekrytering av bid managers (anbudskonsulter) och andra roller inom bid management som exempelvis anbudsskrivare och anbudskoordinatorer. Till skillnad från många andra bemanningsföretag, som bemannar och rekryterar en mängd roller, är det endast en övergripande yrkesroll som huvudsakligen är intressant för oss – Bid Manager.

Bemanning eller rekrytering?

Anbudsgivande företag som behöver stöd i sin anbudsverksamhet kan anlita oss för att tillhandahålla stöd i sitt anbudsarbete, antingen i form av en bemanningslösning eller i form av en rekryteringslösning. I det första fallet så tillhandahåller vi en resurs som är disponibel på plats hos kunden för att utföra anbudsarbete. I det sistnämnda fallet söker vi aktivt efter anbudskonsulter med erfarenheter och kunskaper som matchar företagets kravställning vad avser kompetens och erfarenheter för anställning direkt av kunden. Vi föreslår därefter kandidater med efterfrågad kompetens till kunden för ställningstagande.

Vad som är den lämpligaste lösningen, bemanning eller rekrytering, beror förstås på kundens organisation, målsättningar och framtida perspektiv.

Läs mer: