Överlåtelse av upphandlingskontrakt

Huvudregeln när det gäller överlåtelse av upphandlingskontrakt är att dessa endast kan överlåtas i undantagsfall. En överlåtelse av upphandlingskontraktet ses i de flesta fall som en väsentlig förändring av ett ingånget avtal och kan därigenom anses vara en otillåten direktupphandling. För att undvika att ett partsbyte i ett upphandlingskontrakt kan anses utgöra en väsentlig förändring bör alltså en ny upphandling genomföras för undvikande av risken för otillåten direktupphandling. Innan dess bör dock den upphandlande myndigheten eller enheten säga upp avtalet om detta är möjligt. Uppsägning av avtalet kräver dock i de flesta fall en relativt grov misskötsamhet av leverantören , som regelbundet påtalats, för att minska risken för att uppsägningen skall anses vara felaktig vid en juridisk prövning.

Läs fler artiklar och nyheter