Åberopa underleverantörers kapacitet

Anbudsgivare har enligt upphandlingsreglerna möjlighet att åberopa underleverantörers kapacitet som om kapaciteten vore anbudsgivarens egna. Exempel på kapacitetskrav i offentliga upphandlingar är yrkesmässig kapacitet (exempelvis förmåga att utföra uppdraget) och teknisk kapacitet (exempelvis teknisk utrustning, maskiner m.m.).

I de fall då en anbudsgivare önskar åberopa underleverantörers kapacitet är det viktigt att ett skriftligt åtagande, visavi anbudsgivaren, upprättas där underleverantören förbinder sig att utföra det som omfattas av upphandlingen. Anbudsgivaren är nämligen ansvarig för fullgörandet av upphandlingsobjektet gentemot den upphandlande enheten. I vissa fall krävs också ett skriftligt åtagande från underleverantörer visavi den upphandlande enheten.

Om en anbudsgivare själv inte kan uppfylla samtliga kapacitetskrav i en aktuell upphandling så kanske denne har en underleverantör som uppfyller några av kraven. Genom att åberopa underleverantörers kapacitet kan en anbudsgivare alltså komplettera sin egna kapacitet i de avseenden då denna är bristfällig för en aktuell upphandling.

Läs fler artiklar och nyheter