Ny upphandlingsmyndighet

Upphandlingsstödet drivs numera av Konkurrensverket fast inte så länge till. Regeringen har avlämnat förslag till en ny upphandlingsmyndighet fr.o.m. den 1 september 2015. Regeringens överväganden bakom instiftandet av en sådan myndighet har sin grund i att upphandlingsstödet bör ha en oberoende ställning visavi Konkurrensverket.

Läs mer om upphandlingsstödet i en ny myndighet på regeringskansliets hemsida.

Läs fler artiklar och nyheter