Ny statistik över offentlig upphandling från Upphandlingsmyndigheten (2016)

Upphandlingsmyndigheten har i november 2016 tillsammans med Konkurrensverket tagit fram ny statistik över offentliga upphandlingar i Sverige. Av rapporten framgår statistiska uppgifter om antalet annonserade upphandlingar i Sverige under 2014, uppgifter hänförliga till anbudsgivare såsom exempelvis storleken på dessa (antal anställda) samt fördelning av antalet lämnade anbud mellan olika företagsstorlekar. Av statistikrapporten framgår också att antalet ramavtal jämfört med tidigare år.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida:

Ny statistikrapport ger klarare bild av den offentliga upphandlingen

Läs fler artiklar och nyheter