Ny lag om offentlig upphandling (LOU) 2017

Från 2017 kommer en ny lag om offentlig upphandling att gälla i Sverige. Några av nyheterna är att uppdelningen mellan olika typer av tjänster försvinner (A- och B- tjänster), krav på att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning än idag genomför upphandlingar genom elektronisk kommunikation, möjligheterna att förhandla med anbudsgivare stärks samt regler kring hur leverantörer kan kontrolleras (kvalificeras) ändras.

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt lättläst information om vilka aspekter i LOU som berörs av den nya lagen samt om hur regelverket skall tillämpas fram tills dess att den nya lagen om offentlig upphandling träder i kraft.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida:

Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU)

Läs fler artiklar och nyheter