Ny gräns för direktupphandling

From den 1 januari 2016 gäller en ny gräns (tröskelvärde) för direktupphandling enligt LOU. Det nya gränsvärdet är ca 534 890 kr vilket rent konkret innebär nästan en fördubbling jämfört med det tidigare gränsvärdet. Även för upphandlingar enligt LUF och LUFS har gränsvärdet för direktupphandling höjts till 993 368 kr.

I samband med lagändringarna har några andra nyheter tillkommit, upphandlande enheter eller myndigheter måste numera även anteckna skälen till varför de väljer att direktupphandla i de fall då kontraktsvärdet överstiger 100 000 kr. Upphandlande enheter och myndigheter åläggs även att skapa rutiner och riktlinjer för hur de avser genomföra sina direktupphandlingar.

Läs fler artiklar och nyheter