Hur fungerar avtalsspärren efter tilldelningsbeslut?

När en upphandlande myndighet eller enhet har tilldelat ett kontrakt genom att skicka ut tilldelningsbeslut i en offentlig upphandling så inträder en så kallad avtalsspärr. Avtalsspärren medför ett förbud mot att ingå avtal. Avtalsspärren gäller under en viss tidsperiod vilken bestäms av vilket sätt som myndigheten använt för att meddela tilldelningsbeslutet. Om tilldelningsbeslutet skickats via e-post eller på annat elektroniskt sätt så löper avtalsspärren under 10 dagar. Om myndigheten meddelat om tilldelningsbeslutet i brev gäller avtalsspärren under 15 dagar.

Om en leverantör överprövar en offentlig upphandling börjar en förlängd avtalsspärr löpa tills ärendet är avgjort. Den förlängda avtalsspärren gäller t.o.m. 10 dagar efter ärendet avgjorts i förvaltningsrätten. Viktigt att nämna är att en myndighet som tecknar kontrakt under avtalsspärr riskerar att avtalet ogiltigförklaras eller att myndigheten kan få betala upphandlingsskadeavgift.

Läs fler artiklar och nyheter