Hitta offentliga upphandlingar

Att hitta offentliga upphandlingar tar sin tid. För den anbudsgivare som vill hitta offentliga upphandlingar som passar dennes verksamhetsområde och kapacitet finns det en rad olika möjligheter. En av dem är att prenumerera på olika former av betaltjänster där företag samlar ihop, kategoriserar och sen presenterar offentliga upphandlingar för intresserade anbudsgivare som matchar anbudsgivarens profil. Exempel på företag som erbjuder denna typ av tjänster är Visma Opic, Mercell, Licitio och Offentliga upphandlingar.

En annan möjlighet att hitta offentliga upphandlingar är att närma sig från andra hållet. D.v.s det finns möjlighet att hitta offentliga upphandlingar genom att helt enkelt vända sig till myndigheter, kommuner och landsting med sin förfrågan. På dessa aktörers respektive hemsida finns det  oftast information om kommande och pågående offentliga upphandlingar. Vill man ha ytterligare information kan man dessutom ringa eller e-posta aktören ifråga.

En tredje variant för den som vill hitta offentliga upphandlingar är att besöka Ted (Tenders Electronic Daily) (hemsida) som publicerar aktuella upphandlingar samt tilldelade kontrakt inom EU och EES.

Läs fler artiklar och nyheter