Artiklar & Nyheter

Har du frågor om anbud eller offentlig upphandling? Vi svarar på dina frågor utan kostnad.

Läs mer här: Fråga en anbudskonsult

Artikelarkiv

Ändringar av förfrågningsunderlag i offentlig upphandling

Förutsättningar för återkallelse av anbud

Avtalsförvaltning som ger avtalstrohet

Svar på frågor om anbud, anbudsgivning och offentlig upphandling

Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD)

Hitta offentliga upphandlingar

Ny lag om offentlig upphandling (LOU) 2017

Ny statistik över offentlig upphandling från Upphandlingsmyndigheten (2016)

Vid vilken tidpunkt skall anbudsgivare uppfylla obligatoriska krav i förfrågningsunderlag?

Överlåtelse av upphandlingskontrakt

Måste en upphandlande myndighet alltid förkasta ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriska skall- krav?

Undvik att anbud i offentlig upphandling förkastas p.g.a. formaliafel som enkelt kan undvikas

Försäljning till offentlig sektor

Kontakt med leverantörer innan upphandling

Lämna anbud eller avstå?

Onormalt låga anbud och nollanbud

Ny gräns för direktupphandling

Ny upphandlingsmyndighet

Skriva anbud i offentlig upphandling

Antal överprövningar har ökat

Avbrytande av offentlig upphandling

Hur fungerar avtalsspärren efter tilldelningsbeslut?

Åberopa underleverantörers kapacitet

Upphandlarens arbetsuppgifter

Bakgrunden till de grundläggande upphandlingsprinciperna

Sekretess för anbud i offentlig upphandling

Ändringar i förfrågningsunderlag offentlig upphandling

Upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Dokumentationsplikt av direktupphandlingar

Beräkning av kontraktsvärde i offentlig upphandling