Tilldelningsgrunder

Förutsättningar för tilldelning av upphandlingskontrakt

Det finns två tilldelningsgrunder som en upphandlande myndighet eller enhet kan välja som grund för tilldelning av kontrakt till anbudsgivare vid offentlig upphandling. Antingen antas det anbud som har lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Lägst pris

Om tilldelningsgrunden lägst pris används skall myndigheten eller enheten anta anbudet med det lägsta priset och som uppfyller övriga krav.

Ekonomiskt mest fördelaktigt

Om tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt används skall myndigheten eller enheten anta det anbudet som uppfyller de kriterier som enheten valt för att sålla fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet plus samtliga övriga krav. Kriterierna kan exempelvis vara kvalitet, pris och miljöegenskaper.