LUF

LUF är en förkortning på lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lagen gäller då upphandlingen sker inom några av de specificerade områdena ovan.

LUF (extern länk)