LOU

LOU är en förkortning för lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Lagen reglerar hur det offentliga skall genomföra upphandlingar när det gäller byggentreprenader, varor, tjänster samt byggkoncessioner.

LOU (extern länk)