Särskild lagstiftning

De offentliga upphandlingarna skall följa särskild lagstiftning inom området, bla.  LOU och LUF samt de grundläggande principerna inom offentlig upphandling. Därtill tillkommer nationell rättspraxis samt EU- rätt.

Läs mer: LOU / LUF