Frågor och svar i offentlig upphandling

Klargör upphandlingsobjektet

Frågor och svar är en utmärkt informationskälla i samband med offentliga upphandlingar. Genom att läsa de frågor som anbudsgivare ställt angående en viss upphandling samt svaren på dessa frågor klargörs upphandlingsobjektet vilket underlättar förståelsen av förfrågningsunderlaget och som en gynnsam bieffekt kommer anbudsgivarens anbud att förbättras.

Upphandlande myndigheter har en skyldighet att publicera frågor som ställs och vilka svar som myndigheten ger på dessa frågor. Därtill måste myndigheten även publicera eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget samt eventuella förtydliganden.

Tanken bakom skyldigheten att publicera information enligt ovan är att samtliga intresserade och potentiella anbudsgivare har rätt till samma information, samtidigt, i samband med offentlig upphandling. Anbudsgivarna skall kunna tävla om det offentliga kontraktet på lika villkor och den upphandlande myndigheten får inte diskriminera eller särbehandla anbudsgivarna genom att undanhålla eller begränsa tillgänglig information.