Annonsering

Huvudregeln inom offentlig upphandling är att alla offentliga upphandlingar skall annonseras för att kunna vara tillgängliga för potentiella anbudsgivare. Upphandlingar som värdemässigt hamnar över gällande tröskelvärde skall annonseras i TED (Tender Electronic Daily) som är en databas i EU-regi. Upphandlingar som hamnar under tröskelvärdet behöver dock endast annonseras på nationell nivå i en allmänt tillgänglig databas.

De flesta varianter av annonsering av offentliga upphandlingar skall följa strikta formaliakrav som måste uppfyllas av den upphandlande enheten. Bakgrunden till dessa högt ställda krav är att annonseringen av upphandlingar skulle kunna var konkurrensbegränsande om den inte sker på ett strukturerat och harmoniserat sätt.

I samband med annonsering av upphandlingar aktualiserar leverantörers möjlighet att ställa frågor till den upphandlande enheten om någonting skulle vara oklart.

Läs mer:

Skrivande av förfrågningsunderlag

Annonsering

Frågor och svar

Upphandlingsprocessen