Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen vid offentlig upphandling kan variera beroende på vilken upphandlingsform som används, vilket bestäms av upphandlingens kontraktsvärde, men uppvisar dock i regel följande delmoment som kan vara mer eller mindre komplicerade och omfattande. Komplexiteten och omfattningen av upphandlingsprocessen beror ofta på vilken typ av vara eller tjänst det är som är föremålet för myndighetens upphandling.

Läs mer: Förstudie / Skrivande av förfrågningsunderlag / Annonsering / AnbudsöppningUtvärdering av anbud / Tilldelning av kontrakt och avtalstecknande