Urvalsförfarande

Urvalsförfarande är ett upphandlingsförfarande som kan användas för offentlig upphandlingar vars kontraktsvärde understiger tröskelvärdena. Urvalsförfarandet innebär att anbudsgivarna har möjlighet att ansöka hos den upphandlande myndigheten om att få lämna sina anbud. Istället för att lämna sina anbud direkt till den upphandlande myndigheten eller enheten lämnas alltså först en ansökan om att få lämna anbud.

Efter att anbudsgivarna lämnat in sina ansökningar om att få lämna anbud genomför den upphandlande myndigheten en kvalificering av samtliga ansökningar och avgör i samband därmed vilka leverantörer som skall få lämna anbud i den aktuella offentlig upphandlingen. Myndigheten kan även förhandla med leverantörerna då upphandlingsformen urvalsförfarande används.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?