Öppet förfarande

Öppet förfarande är en upphandlingsform som används då tröskelvärdet överstiger det aktuella tröskelvärdet. Upphandlingsformen innebär att alla leverantörer kan deltaga samt att myndigheten måste annonsera upphandlingen i EGT (Europeiska Gemenskapens officiella Tidning).

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?