Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande som används när den upphandlande myndigheten är osäker på hur de skall tillfredsställa sitt aktuella upphandlingsbehov och vilka lösningar som finns på marknaden. Osäkerheten kan exempelvis röra tillgängliga tekniska lösningar eller någon annan aspekt kring upphandlingsbehovet. Genom dialog med leverantörer får den upphandlande myndigheten information om vilka lösningar som finns på marknaden och som kan tänkas lösa myndighetens upphandlingsbehov. Konkurrenspräglad dialog är ett lämpligt upphandlingsförfarande för särskilt komplexa inköp.

Inom ramen för en konkurrenspräglad dialog så för myndigheten en dialog med några leverantörer som bjudits in till myndigheten som därefter lämnar anbud när myndighetens behov närmare klargjorts. För att upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog skall kunna användas krävs att upphandlingsformerna förenklat förfarande eller urvalsförfarande inte kan användas.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?