Förhandlat förfarande

Förhandlat förfarande är en upphandlingsform som används undantagsvis. Leverantörerna bjuds att lämna anbud och därefter får leverantörerna genomföra förhandlingar med den upphandlande myndigheten. Upphandlingsformen förhandlat förfarande gäller endast som ett alternativ för offentliga upphandlingar vars kontraktsvärde överstiger tröskelvärdet.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?