Elektronisk auktion

Elektronisk auktion innebär att en upphandlande myndighet först utvärderar inkomna anbud i enlighet med något annat förfarande. Den elektroniska auktionen kan användas därefter och den innebär att myndigheten offentliggör vissa uppgifter i anbud. Exempelvis kan priser anges av myndigheten.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?