Upphandlingsförfaranden

Avtalsvärdet bestämmer upphandlingsförfarandet

Det finns en rad upphandlingsförfaranden som skiljer sig åt sinsemellan. Vilket utav de olika upphandlingsförfarandena som skall användas av den upphandlande myndigheten för en aktuell offentlig upphandling bestäms av vilket avtalsvärde det aktuella upphandlingsobjektet förväntas betinga och, när det gäller tjänster, om tjänsten är en A-tjänst eller B-tjänst.

Upphandlingar över tröskelvärdet skall följa de direktivstyrda upphandlingsreglerna medans upphandlingar under tröskelvärdet skall följa de nationella upphandlingsreglerna.

Tröskelvärde B-tjänster

Nationella regler tillämpas oavsett kontraktsvärde.

Tröskelvärdena för varor och A-tjänster

Statliga myndigheter:

1 169 378 kronor

Kommuner och landsting:

1 806 427 kronor

Byggentreprenader:

45 256 666 kronor

Försörjningssektorn (LUF):

3 612 854 kronor


Läs mer:

Direktupphandling

Förenklat förfarande

Öppet förfarande

Urvalsförfarande

Förhandlat förfarande

Konkurrenspräglad dialog

Projekttävling

Elektronisk auktion

Förnyad konkurrensutsättning