Vad gör en upphandlingsassistent?

Samordnar och assisterar i samband med statliga inköp

Upphandlingsassistentens yrkesroll påminner om upphandlarens även om den sistnämnda rollen brukar vara något mera självständig vid en jämförelse. Upphandlingsassistentens arbetsuppgifter består ofta av att stödja upphandlare och övriga verksamheten avseende inköp på en myndighet, landsting eller kommun. Assistenten kan vara mer eller mindre involverad i hela upphandlingsprocessen ”från ax till limpa” vad avser förstudier, utformning av förfrågningsunderlag, annonsering av upphandlingar och även utvärderingar av anbud. Uppgifterna att dokumentera och arkivera de handlingar som uppkommer i upphandlingsprocesser brukar också tillfalla upphandlingsassistenten.

Den närmare avgränsningen av arbetsuppgifterna för rollen som upphandlingsassistent visavi rollen som upphandlare avgörs ofta av den upphandlande enhetens storlek. I varje fall inom lite större enheter brukar upphandlingsassistenten ha en mer administrativ roll med fokus på att stödja upphandlarna. Inom lite mindre enheter kan rollen se lite annorlunda ut och också innefatta mer självständiga och strategiska uppgifter.

Läs mer: yrkesroller inom offentlig upphandling