Om överprövning av offentlig upphandling

Antalet överprövningar av offentliga upphandlingar stiger p.g.a. ökande konkurrens om de offentliga kontrakten. Som anbudsgivare bör man därför ha en viss grundförståelse om under vilka förutsättningar en överprövning kan ske av en offentlig upphandling samt hur överprövningar handläggs av förvaltningsrätterna.

Läs mer: Överprövning / Förvaltningsrättens ärendehantering vid överprövning / Överpröva giltighet av avtal