Kvalifikationskrav

Krav på leverantörer i offentliga upphandlingar

Kvalifikationskraven (kvalificeringskrav) som ställs vid offentlig upphandling är olika former av krav som tar sikte på anbudsgivarnas förmåga att leverera varan eller tjänsten som är föremål för upphandlingen. D.v.s. kraven avser anbudsgivarens företag i sig och inte den vara eller tjänst som är föremål för upphandlingen. Kvalifikationskrav är obligatoriska, de måste helt uppfyllas av den anbudsgivande leverantören för att dennes anbud skall prövas vidare. Om de inte uppfylls så utesluts leverantören från den offentliga upphandlingen ifråga och anbudet prövas inte i övrigt.

Exempel på kvalifikationskrav är att de anbudsgivande leverantörerna skall ha en viss ekonomisk ställning (exempelvis UC 3 som riskklass), vara registrerad för F-skatt och moms, att de anbudsgivande leverantörerna skall ha en viss yrkesmässig eller teknisk kapacitet samt att de anbudsgivande leverantörerna skall inneha ett system för kvalitetskontroll .

Om en anbudsgivare inte uppfyller kvalifikationskraven så får anbudet inte antas av den upphandlande myndigheten eller enheten. Detta gäller även om anbudsgivaren uppfyller de övriga kraven avseende varan eller tjänsten som är föremål för upphandlingen.

Läs mer:

Ska- krav

Bör- krav