Bör- krav

Uppfyllande av bör- krav ger anbudet högre poäng

Bör- krav i ett förfrågningsunderlag i offentlig upphandling är till skillnad från ska- krav inte ett obligatoriskt krav. Ej uppfyllande av ett bör- krav innebär inte att ett anbud kommer att förkastas till skillnad från vad som gäller för ett ska- krav.

Bör- krav är en typ av krav som har sin grund i vilka utvärderingskriterier som den upphandlande myndigheten valt. Kravtypen innebär rent praktiskt att ett anbud som uppfyller kravet får högre poäng i förhållande till andra anbud. Poängen som uppfyllande av ett bör- krav kan rendera kan vara angett som ett intervall, d.v.s. poängen som en anbudsgivare kan erhålla för ett visst bör- krav kan exempelvis vara 1-5 poäng.

Bör- krav är ofta, precis i likhet med vad som gäller för ska- krav, märkta i förfrågningsunderlag i fet stil, kursiv stil eller på liknande sätt. Om så inte skulle vara fallet bör den upphandlande myndigheten kontaktas av anbudsgivaren med önskemål om förtydligande.

Läs mer:

Ska- krav

Kvalifikationskrav