Krav i förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlagets olika krav i offentlig upphandling

I offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar så upptas olika krav på både anbudsgivarna, krav på varan eller tjänsten som skall upphandlas samt krav av mer formell karaktär (relaterande till anbudsförfarandet och anbudets utformning i sig) ofta kallade administrativa villkor. De krav som ställs framgår av ett så kallat förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) med eventuella bilagor som innehåller information om den upphandlande myndighetens eller enhetens upphandling samt i övrigt fastställer ramarna för det aktuella upphandlingsobjektet (inköpsbehovet).

Kravtyperna kan variera till följd av att de utgår från den upphandlande myndighetens eller enhetens inköpsbehov även om många typer av krav regelmässigt återfinns i de flesta förfrågningsunderlag. Krav i offentliga upphandlingar är ofta uttryckta i förfrågningsunderlaget som så kallade ska- krav, bör- krav och kvalifikationskrav.

Läs mer om krav i offentlig upphandling: