Administrativa villkor

Administrativa villkor (administrativa bestämmelser) för offentliga upphandlingar upptas i förfrågningsunderlaget tillsammans med övriga villkor. De administrativa villkoren utgör formella krav i den meningen att de framförallt sikte på formen för upphandlingen, hur frågor och svar kommer att hanteras av den upphandlande myndigheten, på vilket sätt och när anbud skall lämnas, vilken avtalsperiod som är aktuell och liknande bestämmelser. De skiljer sig därmed från kvalifikationskraven samt kraven på varan eller tjänsten (ska- krav och bör- krav) och utgör istället ”ramen” för den aktuella upphandlingen.