Förnyad konkurrensutsättning (avropsform)

Förnyad konkurrensutsättning är en avropsform som använda av myndigheter vid avrop från ramavtal där samtliga villkor inte på förhand är fastställda. Genom den förnyade konkurrensutsättningen är tanken att myndigheten skall kunna komplettera aktuellt ramavtal med villkor som återspeglar myndighetens faktiska behov för ett konkret uppdrag. Villkoren i ramavtalet får dock inte ändras i samband med en förnyad konkurrensutsättning utan endast konkretiseras.

Vid förnyad konkurrensutsättning skickas en skriftlig avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna som de kan välja att svara på i form av ett avropssvar. Inkomna avropssvar utvärderas därefter av myndigheten. Vinnaren vid konkurrensutsättningen tilldelas det aktuella uppdraget.