Vad gör en anbudskoordinator?

En anbudskoordinator har i stort sett samma arbetsuppgifter som en Bid Manager eller Public Bid Manager även om Bid Manager- rollerna ofta är något mer självständiga till sin art och inkluderar ett mer strategiskt perspektiv. Anbudskoordinatorn ansvarar för att bevaka anbudsförfrågningar (offentlig upphandling och anbudsförfrågningar från företag), sammanställa anbud samt skicka in anbud till kund.

Koordinatorn har ofta många kontaktytor i den verksamhet denne arbetar inom p.g.a. att koordinatorn ofta fungerar som en projektledare i samband med anbudsarbetet. Representanter för både sälj och ekonomi brukar vara anbudskoordinatorernas samarbetspartners i anbudsarbetet och brukar ingå i det projektteam som sammankallas inför arbete med ett specifikt anbud.

Anbudskoordinatorer utför arbetsuppgifter som ställer höga krav på noggrannhet och flexibilitet. Ofta hanteras flera anbudsprocesser samtidigt vilket dessutom ställer höga krav på anbudskoordinatorns förmåga att planera och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. I vissa fall är det även koordinatorns uppgift att hantera de avtal som uppstått som resultat av anbudsgivningen även om denna uppgift ofta tillkommer en bolagsjurist (på lite större företag).

Kort sagt, anbudskoordinatorn utgör spindeln i nätet inom anbudsprocesser och är en av det anbudsgivande företagets nyckelpersoner för en framgångsrik anbudsverksamhet.