Yrkesroller inom anbudsarbete

Det finns en rad yrkesroller som sysselsätter sig med anbudsarbete i bred bemärkelse. Rollerna är mer eller mindre självständiga och kan beröra anbudsarbete på operativ eller strategisk nivå. Nedan finner du mer information om en rad yrkesroller som alla har som gemensam faktor att de avser arbete med anbud.

Vad gör en Bid Manager?

Vad gör en Public Bid Manager?

Vad gör en anbudskoordinator?

Vad gör en anbudskonsult?