Vad är en RFI? | Ordlista

En RFI (Request for Information) är en förfrågan till en eller flera leverantörer innehållande ett önskemål om att de skall lämna information om deras varor och tjänster. En RFI kan vara mer eller mindre omfattande och mer eller mindre detaljrik beroende på syftet bakom RFI:n.

En RFI ”skjuter ofta brett” i bemärkelsen att det i många fall utgör en första kontakt med leverantörer för att kunna gå vidare i en inköpsprocess. När mottagaren av en RFI har utvärderat inkomna svar kommer denna att gå vidare i processen, ofta med att skicka en RFQ (Request for Quote).

Gå tillbaka till ordlista