Upphandlingsskyldighet

Vad betyder upphandlingsskyldighet?

Upphandlingsskyldigheten (upphandlingsplikt) bestämmer vilka som skall upphandla. Enligt LOU är så kallade upphandlande myndigheter skyldiga att genomföra sina inköp enligt reglerna om offentlig upphandling. Enligt LUF skall så kallade upphandlande enheter genomföra sina inköp enligt reglerna om offentlig upphandling.

Gå tillbaka till ordlista