Upphandlingsjurist

Vad är en upphandlingsjurist?

En upphandlingsjurist är en yrkesroll som innefattar juridiskt arbete inom offentliga upphandlingar. Upphandlingsjuristen har ofta ingående kunskap om regelverket kring offentlig upphandling och brukar därför ha en rådgivande och bevakande roll hos upphandlande aktörer. Upphandlingsjuristen kan också vara mer eller mindre involverad i det operativa arbetet med att genomföra offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar.

Gå tillbaka till ordlista