Upphandlingsjuridik

Vad är upphandlingsjuridik?

Upphandlingsjuridik är ett rättsområde som handlar om juridiken kring offentlig upphandling. Rättsreglerna inom upphandlingsjuridiken återfinns som skriftliga författningar och rättspraxis på både EU- nivå såväl som på nationell nivå.

Upphandlingsjuridikens frågeställningar berör en mängd juridiska frågeställningar där de upphandlingsjuridiska principerna genomsyrar rättstillämpningen för att konkurrensen i de offentliga inköpen skall kunna bibehållas.

Inom upphandlingsjuridik finns det regler om hur offentliga upphandlingar skall genomföras samt hur eventuellt felaktigt utförda upphandlingar skall kunna överprövas.

Gå tillbaka till ordlista