Upphandlingsförfarande | Ordlista

Vad är ett upphandlingsförfarande i offentlig upphandling?

Ett upphandlingsförfarande är en systematik och struktur varigenom en offentlig upphandling genomförs. Det finns flera olika upphandlingsförfaranden i både LOU och LUF som var för sig ställer olika krav på hur upphandling skall genomföras. Vilket upphandlingsförfarande som kan tillämpas för en specifik vara eller tjänst bestäms bland annat av vilken typ av vara eller tjänst som avses upphandlas samt av vilket kontraktsvärde som den aktuella upphandlingen kan förväntas betinga.

Läs mer om olika upphandlingsförfaranden på Upphandlingsmyndighetens hemsida: Upphandlingsförfaranden

Gå tillbaka till ordlista