Upphandlingsdokument | Ordlista

Vad är ett upphandlingsdokument?

Upphandlingsdokument är enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling 1 kap. 23§ ”varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen”.

Exempel på upphandlingsdokument är kravspecifikation, sanningsförsäkran, personuppgiftsbiträdesavtal, prisbilaga, utkast till ramavtal m.fl. dokumenttyper.

Enligt äldre upphandlingslagstiftning benämndes upphandlingsdokument med termen förfrågningsunderlag.

Gå tillbaka till ordlista