Upphandling

Vad är upphandling?

Upphandling (offentlig upphandling) är en process för de inköp av tjänster och varor som sker av den statliga sektorn. Vid alla inköp som sker av statliga myndigheter, kommuner och landsting finns det ett regelverk kring offentlig upphandling som skall iakttagas.

Gå tillbaka till ordlista