Upphandlare

Vad är en upphandlare?

En upphandlare är en yrkesroll i offentlig verksamhet som innefattar arbete med att genomföra offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Motsvarigheten till en upphandlare i privat verksamhet är inköpare.

Upphandlaren har en mängd arbetsuppgifter som exempelvis att genomföra förstudier, upprätta förfrågningsunderlag, annonsera upphandlingar samt att utvärdera inkomna anbud och tilldela kontrakt. Upphandlaren kan därtill ha en mer eller mindre strategisk roll förutom att rent operativt arbeta med offentliga upphandlingar. Om upphandlaren har en mer strategisk roll kallas yrkesrollen ibland som strategisk upphandlare.

Gå tillbaka till ordlista