Upphandlande myndighet

Vad är en upphandlande myndighet i offentlig upphandling?

En upphandlande myndighet är statliga och kommunala myndigheter och landsting som omfattas av upphandlingsregelverket d.v.s. lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). De flesta kommunala bolag och vissa statliga bolag är också upphandlande myndigheter. Även sammanslutningar av statliga myndigheter, kommunala myndigheter samt sammanslutningar av kommunala bolag och vissa statliga bolag utgör så kallade upphandlande myndigheter. Jmf. med upphandlande enhet.

Gå tillbaka till ordlista