Upphandlande enhet

Vad är en upphandlande enhet i offentlig upphandling?

En upphandlande enhet är statliga och kommunala myndigheter eller sammanslutningar av statliga eller kommunala myndigheter vars verksamhetsområde omfattar vatten, energi, transporter och posttjänster.

Även statliga och kommunala bolag är upphandlande enheter om de bedriver sin verksamhet inom vatten, energi, transporter eller posttjänster. Jmf. med upphandlande myndighet.

Gå tillbaka till ordlista