Underleverantör

Vad är en underleverantör?
En underleverantör är ett företag som, helt eller delvis, utför ett aktuellt avtal för ett annat företags räkning. Inom ramen för upphandlingskontrakt är underleverantörer vanligt förekommande. Under vilka förutsättningar som en leverantör kan åberopa en underleverantörs ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet fastslås i upphandlingsregelverket. I samband därmed krävs att leverantören kan visa att denne rent faktiskt kommer att kunna förfoga över underleverantörens kapacitet i samband med att det aktuella upphandlingskontraktet fullgörs.
 

Gå tillbaka till ordlista